1.1.2019 tarihinde e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak geçiş yapacak mükellefler için süre uzatıldı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulmuştu. 1.1.2019 tarihinde zorunlu olarak e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapacak mükelleflerden gelen talepler üzerine, zorunlu geçiş zamanı 1.7.2019 olarak güncellendi.

  • 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura, 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter kapsamında olacaklar.
  • 2018 ve izleyen yıllarda cirosu 5 milyon TL‘yi aşan mükellefler ise ilgili yılı izleyen 2.nci yılın başından itibaren zorunlu geçiş kapsamında olacaklar.
  • ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK’dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına) zorunlu geçiş kapsamında olacaklar.
  •  e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu olacak.
  • Logo Yazılım tarafından oluşturulmuş e-Defter uygulaması, firmaları sayfalar dolusu yükten kurtarıyor. e-Defter ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir belgeleri kolayca hazırlayabiliyor ve e-Defter ile üretilen Berat Dosyaları Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilebiliyor. Ayrıca uzaktan erişim kolaylığıyla belgelere istenildiği anda kolayca ulaşmak mümkün.

    Logo e-Fatura ve e-Arşiv çözümleri fatura işlemlerinizde operasyonel maliyetlerinizi büyük oranda azaltır. İşletmenizin faturalaşma süreçleri standardizasyona, hıza ve güvenliğe kavuşmuş olur. Logo e-Fatura ve e-Arşiv; perakendeden e-ticarete, üretimden dağıtıma, okullara ve hastanelere, her sektörden firmanın elektronik fatura ihtiyacını karşılayabiliyor.

    Logo e-Defter ve e-Fatura uygulaması sadece Logo kullanıcılarına değil, Logo kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözümler sunuyor. Uygulama yazılımlarının öncüsü Logo, Kurumsal İş ve Çözüm ortağı Chip Computer ile e-Dönüşüm sürecinde rehberlik ediyor.