e-döviz

e-döviz alım/satım belgesi

509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Döviz Alım-Satım Belgesi (e-Döviz Alım-Satım Belgesi) Uygulaması kapsamında döviz alım-satım belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak oluşturulmasına ilişkin teknik hususlar bu kılavuzda açıklanmıştır. Elektronik Döviz alım/satım belgeleri, elektronik belge olarak bu kılavuzda belirtilen şekilde düzenlenip, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilecektir. Ayrıca belgenin içinde yer aldığı zarfa “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal Alıcı”sı yazılarak, Elektronik Döviz alım/satım belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilecektir. Bu kılavuz, e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzda yer alan açıklamaların anlaşılabilmesi için XML (eXtensible Markup LanguageGenişletilebilir İşaretleme Dili) ve adı geçen diğer kavramlar hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kılavuzda verilen örnekler, şema yapısında yer alan elemanların kullanım şeklini gösterme amacıyla hazırlanmıştır.