Logo Uygulama Danışmanlığı Hizmeti

20 yılı aşan bir sürede gerçekleştirdiği 100’ün üzerinde proje ile Chip Computer, Logo Yazılım Uygulamaları konusundaki uzmanlığını başta İstanbul, Ankara ve Konya olmak üzere tüm Türkiye genelindeki firmalara sunmaktadır.  Yılların getirmiş olduğu tecrübe ve “know-how” ile çok çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtiyaçlarına özel olarak çözümler üretebilmektedir. Bu kapsamda sunduğu hizmetler özetle:

  • Logo Yazılım Ürünleri Uygulama Danışmanlığı – Tüm program ya da sadece aktive edilmek istenilen modül üzerinden
  • Eğitim ve Uygulama Danışmanlığı – Chip Computer’dan bakım anlaşması olmayan firmalar da yararlanabilir
  • Genel Muhasebe – Logo Yazılım çözümlerinde nasıl uygulanır?
  • Finansal Yönetim – Logo Yazılım çözümlerinde nasıl uygulanır?
  • İnsan Kaynakları Yönetimi  – Logo Yazılım çözümlerinde nasıl uygulanır?
  • Üretim Yönetimi – Logo Yazılım çözümlerinde nasıl uygulanır?
  • e-Devlet– Logo Yazılım çözümlerinde nasıl uygulanır?

modüller ve entegre çözümler

Finans, Muhasebe ve Duran Varlık Yönetimi

Müşteri/Satıcı, Çek/Senet, Teminat, Risk Takibi; Nakit Yönetimi, Banka ve Kasa Modülü; Sabit Kıymet Amortisman Takibi, Zimmetleme; Genel Muhasebe, Analitik Bütçe, Mali Konsolidasyon, Maliyet Muhasebesi ve Proje Yönetimi

Tiger 3 Enterprise Modüller

Kalite Kontrol, Döviz Uygulaması, Dinamik Kodlama, POS Genius, B2B Uygulaması, Firma içi Data Aktarımı (FDA), Kayıt Revizyon Takibi, İş Akış Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Yabancı Dil, Active Directory

Satış, Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Fatura/İrsaliye, Plasiyer Takibi, Kampanya, Dağıtım ve Teklif Yönetimi; Seri/Lot, Barkod Takibi, Karma Koli, Malzeme Sınıfları, Sipariş Revizyon; Satın Alma ve Talep Yönetimi, Müstahsil Makbuzu, Tedarikçi Değerlendirme.

Ürün içi Entegre Çözümler (Tiger3)

e-Devlet Çözümleri (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Reçete) ve Uyarlama Araçları

Üretim Yönetimi ve Planlama

Üretim Yönetimi; Ana Üretim Çizelgeleme (MPS), Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP), MRP Net Değişim, Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP), Kaynak Çizelgeleme, Üretim Emri Çizelgeleme

Entegre Çözümler

CRM, İş Süreç Yönetim, İş Analitiği, İnsan Kaynakları, Perakende Bulut, Tedarik Zinciri Çözümleri.

hızlı ve güvenilir kurumsal yazılım çözümleri