Logo e-İrsaliye

E-İrsaliyeGüvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu

"e-İrsaliye", kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. "Taşıma İrsaliyesi" ücret karşılığından eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evrak iken, "Sevk İrsaliyesi" alım-satım işlemi olsun ya da olmasın malın herhangi bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen mal ile birlikte bulunması zorunlu olan belgedir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar 01.01.2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak e-irsaliye uygulamasına geçebiliyor. e-İrsaliye; e-Fatura uygulamasından bağımsız olarak görünse de; e-Fatura uygulamasında olduğu gibi GİB merkezli, kapalı bir sistem içinde yer almaktadır.

İlk etapta sadece “Sevk İrsaliyesi” e-İrsaliye kapsamına dahil edilmiştir. e-İrsaliye uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte e-İrsaliye, ürünü teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecektir.

Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu

“e-İrsaliye”, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. “Taşıma İrsaliyesi” ücret karşılığından eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evrak iken, “Sevk İrsaliyesi” alım-satım işlemi olsun ya da olmasın malın herhangi bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen mal ile birlikte bulunması zorunlu olan belgedir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar 01.01.2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak e-irsaliye uygulamasına geçebiliyor. e-İrsaliye; e-Fatura uygulamasından bağımsız olarak görünse de; e-Fatura uygulamasında olduğu gibi GİB merkezli, kapalı bir sistem içinde yer almaktadır.

İlk etapta sadece “Sevk İrsaliyesi” e-İrsaliye kapsamına dahil edilmiştir. e-İrsaliye uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte e-İrsaliye, ürünü teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecektir.

e-İrsaliye Uygulaması Kimler İçin Zorunludur?

e-İrsaliye Uygulaması yürürlükte olan 487 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğe göre zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

  • e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  • e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan
  • e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

Henüz yürürlüğe girmemiş VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ‘de e-İrsaliye uygulaması belirlenmiş mükellefler için 1/1/2019 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.

e-İrsaliye Nasıl Gönderilir?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar Logo e-İrsaliye uygulamasıyla birbirlerine e-İrsaliye gönderebilirler. Gönderim yapılacak firma  e-İrsaliye kullanıcısı değilse bu durumda e-Arşiv uygulamasıyla e-İrsaliye gönderimi yapılabilir.

e-İrsaliye'de bulunması gerekli olan bilgiler nelerdir?

  • e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
  • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Taşınan malın nevi, miktarı,
  • Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı.

Bize ulaşın

Detaylı bilgi almak ve yerinizde Demo için bize ulaşın